Dal Alert!

Receive alerts from Dalhousie by text message.

X

News

» Go to news main

Maxwell Scholarship Award Recipients 2016‑17

Posted by Economics on November 10, 2016 in News

Conor Beer, Zijie Cong, Yun Han, Ziwei Jin, Levi Kingfisher, Jean Luc Lemieux, Xiatong Li, Yangchen Li, Zihan Li, Yujie Lian, Shuhan Liu, Matthew McGreer, Joseph Raymond, Wesley Sagewalker, Yu Su, Xiaoyu Sun, Jinxin Wang, Shilin Wang, Wanli Yang, Guangrui Zhang and Qichen Zhang are the recipients of a Professor W. Maxwell Award for 2016-17.